Hata bildirimleri, yorumlar, öneriler ...

Offline sürümü olmalı.

Binlerce çevrilmesi gereken dökumanım var online tek tek kopyala yapıştır imkansız.

13 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ekl3 shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base